فنس مجازی

هوشمندسازی دوربین‌های نظارتی  توسط هوش مصنوعی توانسته است با حذف منابع انسانی و کاهش خطا، دقت بالایی بر نظارت داشته باشد. در سامانه‌ی فنس مجازی می‌توان برای مناطق ممنوعه، مرزهایی مشخص کرد.  به محض ورود اشخاص یا هر شی به مرزهای از پیش تعیین شده، سامانه فنس مجازی تشخیص داده و   هشدارهای لازم  به افراد مربوطه داده می‌شود.

  • نظارت دقیق و بدون خطا
  • حذف منابع انسانی
  • کاربری آسان