شرکت هوش مصنوعی ویراسنس

ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی بینایی ماشین پردازش تصویر

صفحه خانه

سامانه نظارت هوشمند بیدار

با توجه به اهمیت موضوع امنیت و ایمنی، برای داشتن جامعه ای امن و آرامش خاطر شهروندان، ایجاد یک سیستم امنیتی و نظارتی هوشمند، بدون خطا و شبانه روزی که از اموال شخصی و عمومی و همچنین حریم خصوصی شهروندان صیانت کند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. تنها برخی از شرکت های معتبر هوش مصنوعی در دنیا توانایی ارائه چنین سیستمی را داشته اند؛ که “شرکت هوش مصنوعی ویراسنس” با ساخت “سامانه نظارت هوشمند بیدار” توانسته به این مهم دست یابد.

سامانه بیدار یک نرم افزار نظارت هوشمند بوده که برپایه فناوری نوین و پیچیده هوش مصنوعی و بینایی ماشین تولید شده است. این نرم افزار با استفاده از تکنیک های بروز شده پردازش تصویر و همچنین الگوریتم های بینایی ماشین توانایی آن را دارد که به صورت یک ناظر امنیتی شبانه روزی و بدون اشتباه از مکان های از پیش تعریف شده حفاظت کند.

خدمات ویراسنس

اتوماسیون

امنیت

ایمنی

بینایی ماشین

همکاران و مشتریان