پلاک بان

تشخیص خودکار پلاک خودرو از مهم ترین نیاز سیستم‌های كنترل تردد مانند پارکینگ ها، پارکبان ها، پلیس راهنمایی رانندگی و كنترل خودکار ترافیک است.  تشخیص هوشمند پلاک خودرو ، ترافیک، تعداد خودروها، برنامه ریزی و کنترل شهرهای مدرن را آسان نموده است. به منظور تسریع بخشیدن در این امر هوش مصنوعی با ایجاد فضای امن عمومی در شهر امکاناتی چون کنترل دقیق و شناخت شرایط مختلف ترافیکی، نظارت و بهبود در پیشگیری و مدیریت حوادث فراهم  می‌نماید.

فنس مجازی

این سامانه یک نرم افزار هوش مصنوعی است که با استفاده از قابلیت پردازش تصویر، قادر است افراد را به صورت خودکار و پیوسته شناسایی و رصد کند. این سامانه همچنین استفاده افراد از تجهیزات حفاظت شخصی و ابزار کار را مورد بررسی و نظارت دائمی قرار می‌­دهد. علاوه بر قابلیت فوق، سامانه مذکور قادر به تشخیص و رهگیری افراد و همچنین تعیین حالت بدن آن­ها (ایستاده، نشسته، خم شده) است. از این قابلیت‌­ها می‌­توان برای تشخیص افتادن، سُر خوردن و لغزش افراد و یا  ورود آنها به مناطق پر خطر استفاده کرد.

خدمات ما