ساخت و خدمات شهری

مدیریت شهری، ازدحام ترافیک، نظارت امنیتی، مدیریت پارکینگ، مدیریت پسماندهای شهری از جمله چالش و دغدغه های این روزهای ما شهروندان است. ویراسنس با ارائه ی خدمات هوش مصنوعی و پردازش تصویر، در حوزه ی ارتقاء هوشمندسازی زیر ساخت های شهری به دنبال تغییر در سبک زندگی و توسعه ی پایدار شهری است.

افزایش ایمنی و سطح امنیت در شهر، ردیابی و کنترل تردد اتومبیل و افراد (ترافیک)، صرفه جویی در وقت و هزینه، تسریع اقدامات و بهبود کارکرد از جمله خدمات هوش مصنوعی است . این خدمات، راهکاری برای ایجاد امنیت و بهبود زیست پذیری در جامعه است که بتوانیم زندگی راحت تر و لذت بخش تری داشته باشیم.