کشاورزی

روش های کارآمد برای تولید، برداشت، کیفیت سنجی و دسته بندی محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  ارائه ی خدمات هوش مصنوعی و پردازش تصویر به دنبال تحقق کشاورزی هوشمند و افزایش بهره وری در این حوزه است.

  • دستگاه سورتینگ میوه ها و سبزیجات
  • نظارت بر سلامت محصولات زراعی