کاربردهای بینایی ماشین

بینایی رباتیک چیست؟

بینایی رباتیک چیست؟

خط مونتاژ صنعتی از اولین روزهای  خود بر افزایش کارایی و بهره وری متمرکز بوده است. در طول 100 سال گذشته، فناوری بینایی رباتیک نحوه

مطالعه بیشتر »
بینایی کامپیوتر در پزشکی

بینایی کامپیوتر در پزشکی

تاکنون صنعت بهداشت از فناوری هوش مصنوعی استفاده بسیاری کرده است. یکی از حوزه‌های تخصصی و درحال رشد هوش مصنوعی، بینایی کامپیوتر در پزشکی است

مطالعه بیشتر »
کاربردهای بینایی ماشین

کاربردهای بینایی ماشین

کاربردهای بینایی ماشین “کاربردهای بینایی ماشین” در برخی موارد، حتی می ­تواند از تصور انسان هم فراتر برود. با بکارگیری “بینایی ماشین“ در کنار دیگر سیستم‌ها

مطالعه بیشتر »